Untitled-1

Menu   

Untitled-1

Void Online   

 
Server is: offline
Untitled-1

Videos   

Untitled-1

[n*o] OGame Alliance   


Untitled-1

Partners   


Untitled-1

Link to us   

 
Freelancer Clan [n*o]

Untitled-1

Sentinel Side   

 
 You have been warned!
We have caught 1333 shameful hackers.

 
Clan History
In The BeginningReal clan history / Ozajstná história klanu
Ahoj slíbil jsem sepsat historii klanu [n*o] new*order, tak se tady pokusím sepsat to nejdůležitější co vedlo ke vzniku tohoto klanu.

Dátmu zrodenia klanu: 10.10.2004

Je to už dost dlouho, co jsem se dostal ke hře zvané Freelancer a protože jsme měli čerstvě zřízen net bez časového omezení, tak rovnou jde se hrát po netu. Prsty v tom má samozřejmě můj syn, na otázky typu: a co je to vlastně ten server ? a to tam hrají i lidi ? nebo a jak se s tím vlastně lítá ? a přistává se jak ? jsem musel hodně rychle zapomenout - zjistil jsem, že nemám na to abych tuhle hru hrál po netu, tak teda hrrr na single player. Jenže jsem udělal sotva dvě, tři mise a zjistil, že to nemá šťávu. Multiplayer je to pravé. Tak který server si vybereme ? dáme na radu zkušenějšího - "tati hrej se mnou tady na Eagle Utopia !"

..První dojmy byli samozřejmě fantastické, najednou jsem byl součástí nějakého společenství hráčů - brzy mě to ovšem přešlo. Po několika hladkých sestřeleních zkušenějších hráčů, jsem byl zralý hodit do ringu ručník. Místo toho ale přišla nabídka jednoho polského hráče připojit se ke klanu [order] - tady vlastně se začína datovat prvopočátek vzniku klanu [n*o]. Několik týdnů jsem lítal s hrdým [order] před svým jménem, získával zkušenosti a hlavně plnil svědomitě úkoly které mi dával ten jmenovitý člen klanu který mě přijmul do [order]. Říkejme mu Madcat. Musím podotknout že to byl v té době dost uznávaný klan, jenže přišli první neschody mezi mnou a Madcatem. Připadalo mi podivné, kdykoliv mě požádal o pomoc - já letím přes několik systému - ale opačně to takhle nefungovalo. Tady musím podotknout, že Madcat byl dost ambiciozní mladý kluk který navíc uměl to co ja neumím - dobře mluvit anglicky a navíc lézt těm správným lidem do p*****. Začínal jsem se stávat ostřílenějším a začínal chápat podstatu hraní na MP a v klanu. Vše vyvrcholilo jednoho večera při jednom transferu s Madcatem - obvinil mě že jsem ho okradl o zbraně. Když jsem se bránil, tak mě obvinil že jsem lhář a ještě spoutu dalších ošklivých nadávek. Samozřejmě to začal vykřikovat do systémové komunikace na serveru - a mě bylo pomalu do breku - ale zlost mě samozřejmě brzy přešla. Po několika sestřelech Madcata (byl asi více rozrušen než já protože je všechny neustál a prohrál) jsem opustil klan [order]. Tady vznikl můj legendarní character [n*o] leticin (čti pozpátku). Původně [n*o] nebylo myšleno jako klan, jen spíš jako nějaký protest proti Madcatovi. V době kdy jsem hrál v [order] byl můj úkol v klanu přitáhnout více lidí do klanu. Navštěvoval jsem jiné servery a samozřejmě přemlouval lidi do [order] klanu. V té době přišli někteří vám známi hráči Pol-Sky, Pol-Sam, Bart, Tode2, ještě několik dnů jsem lítal na Utopii s [n*o] charem.. Ale potom přišel ban a tím i konec hraní na Eagle Utopia. Dodnes nevím proč jsem dostal ban (možná dostal ban syn, chtěl bych věřit, že to tak bylo), ale druhá verze je pravděpodobnější. Později jsem se dozvěděl, že Madcat mě očerňoval i na fórech, věřím, že to byla jeho práce. Dawy dostal ban na EU. Potíže s ním měl i Pol-Sky, taky by mohl hodně vyprávět o Madcatovi. Následovalo nové hledání serveru. CHSP - kdo zná tenhle server asi bude vědět jak to tam vypadalo zhruba před 3/4 rokem - spousta němců kteří nepřipustí žádnou lítost. Několik týdnů jsem hrál na CHSP, ale tenhle server mi moc k srdci nepřirostl. Hrál tam i legendární český klan [CZ]. Hodně mi pomohli (Rostík, David, Jirka) - nabídku k připojeni se k tomuto klanu jsem zvažoval, ale nikdy na to pořádně nepřišla řeč. Takže jsem zůstaval stále osamocen jako n*o. Stále to nemohu považovat za klan, lítal jsem sám s tímto označením..

..VOID..

..Jeje tady je to pěkné. Alexandrie - super, a co je tohle ? Sparta, no to nemá chybu - něco tak nádherného jsem ještě na žádném serveru neviděl. Tady zůstanu. Dozvěděl jsem se, že bude možnost mít vlastní základnu pro klany, jenže jsem tady byl sám. Následuje hledání starých kamarádů - hledání nových - přemlouvání - a vznik klanu [n*o]. První registrace klanu. Ke klanu přichází Tode2, King, Pol-Sky, Pol-Sam a spousta dalších převážně polských hráčů. Několik slovenských hráčů, postupem času polští a slovenští hráči odchází. Migrace, přichází noví, a zase migrace. Přichází nový mod a v něm klan n*o už má svou planetu - Delthora..

.. [n*o] klan jeden z nejstarších klanů na Void Serveru stále existuje, roste a sílí. Bojuje, buduje, hraje, užívá si zábavu, někdy starosti převažují, ale pořád je to parta kamarádů, kteří tuhle hru mají a budou mít rádi..

Pokud tyhle řádky čtete teď i vy, vězte, že [n*o] klan stále ještě žije !
Date of clan birth: 10.10.2004

It's been very long time since I got myself to the game called Freelancer and because we just had brand new internet connection at home, I decided to try multiplayer as first. Of course it was my son who brought me to game. Questions like: what is the server ? are there real people too ? or how do I play it ? and how do I land ? ...very soon I just had to forget about these questions, I wasn't good enough to play this game on multiplayer so there we go..the singe. But to be honest, after two or three missions I found out that it is not what I was looking for. Multiplayer is what I really want. So what server are we going to choose ? We bet on the advise of wise one - ''dad come to play with here on Eagle Utopia!''

..First impressions were of course awesome, at once I was part of some community of players - but soon I got little disapointed. After several easy kills by experienced players I was ready to put towel into the ring. Instead of that I got an invitation from one polish player to join clan [order] - actually here started the very first beginning of the [n*o]. Few weeks I was flying proudly with [order] in front of my nick, I was getting new experiences and what was the most important, I was doing jobs for clan as good as I could, jobs which one guy from clan was giving to me. Lets call him Madcat. I have to say that it was very respectable clan in those times, but there came first problems between me and Madcat. I found very strange when he called me for help, I went through several systems but he never could help me like that. Here I have to point out that Madcat was very ambicious young boy who spoke english..what I did not. I was getting better and better and I started to understand the point of MP gaming and being in a clan. All finished one evening during transfer with Madcat - he blamed me from stealing his guns. When I defended myself he said I'm liar and some more nasty words. Surely he was saying it to system chat and I was feeling very bad and angry but soon its gone. After few easy kills of Madcat (looks like he was really pissed off as he lost all pvp's we had) I left the clan [order]. Here was created my legendary character [n*o] Leticin (means destroyer). In this beginning [new*order] was not meant like a clan, it was more like some kind of protest against Madcat. In times when I was member of [order] I had function as clan recruiter. I was visiting also other servers and trying to get new people into the [order] clan. In that time some people you should know came..Pol-Sky, Pol-Sam, Bart, Tode2...few more days I was flying on Eagle Utopia with my [n*o] char..but then I was banned and it was the end of my playing on this server. I still don't know why I've been banned (may be it was son, I hope) but to be honest the second option is more likelier. Later on I found out that Madcat blamed me also on the forums, so I'm sure that was his job. So Dawy had been banned on EU. Also Pol-Sky had troubles with him, he would talk a lot about Madcat too. The next thing was finding new server. CHSP - who knew this server would know how it was there..a lot of germans who have no mercy. Few weeks I was playing on CHSP but I didn't like this server much. The legendary czech clan [CZ] was on this server too. They helped me a lot, I was thinking a lot about joining this clan but the real talk between me and leaders never came. So I was still alone as [n*o]. It still wasn't clan because I was the only one flying with this tag..

..VOID..

..It's very nice here. Alexandria, great and what's this ? Sparta, awesome - I've never seen anything like this on other servers. I'm going to stay here. I heard there will be chance to have own base for clans, but I was still alone. Finding old friends follows, finding new ones, persuading and the real beginning of [n*o] clan. First registration of clan. Tode2, King, Pol-Sky, Pol-Sam and many more mostly polish players are joining the clan. Also some slovakian players, some people left, some new come, migration, new come and again migration. New mod comes including [n*o] planet, The Delthora..

..[n*o] is one of the oldest clans on the Void Server, it still exists, expands and intensifies. It fights, builds, plays and enjoys the fun, sometimes troubles outweighs but still it is group of good friends who like this game and always will..

If you read these lines be sure about that [n*o] is still alive !


Dawy
Founder & Clan Leader

Copyright © by Freelancer Clan [n*o] All Right Reserved.

Published on: 2007-12-24 (2084 reads)

[ Go Back ]
Content ©
1: [n*o] Clan Video 3 33 times
2: Void Toolbar 21 times
3: Freelancer Mod Manager 1.4  164 times
4: Freelancer GLS Workaround 94 times
5: Void 2112v5A Mód 47 times


Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke-Evolution.

[ Page Generation: 0.36 Seconds | Memory Usage: 3.48 MB | DB Queries: 35 ]

.