Untitled-1

Menu   

Untitled-1

Void Online   

 
Server is: offline
Untitled-1

Videos   

Untitled-1

[n*o] OGame Alliance   


Untitled-1

Partners   


Untitled-1

Link to us   

 
Freelancer Clan [n*o]

Untitled-1

Sentinel Side   

 
 You have been warned!
We have caught 1333 shameful hackers.

 
Void Role Play Rules
Unofficial RP LawVoid - unofficial "role play" rules / Void - neoficiálne servrové "role play" pravidlá


Tieto pravidlá nie sú oficiálnymi pravidlami pre server The Void. Ich "porušovanie" sa preto v žiadnom prípade netrestá. Slúžia len ako určité vodítko, akým spôsobom by sa "role play" mala na servri uplatňovať. Každý oficiálny klan a každý freelancer na servri je vo svojom RP konaní úplne slobodný, samozrejme s ohľadom na oficiálne herné pravidlá servra.Pirát (Pirate) - [X], Pravidlá a záväzky:

1. Všetci piráti musia hrať v súlade s pravidlami servra.
2. Všetci piráti musia byť označený tagom [X] pred, alebo za menom svojho charakteru ([X]Meno[X], [X]Meno, Meno[X]).
3. Všetci piráti musia mať správnu licenciu od Adminov.
4. Maximálna výška dane, ktorú môže pirát s licenciou požadovať je 200 tisíc creditov.
5. Správne označený pirát nesmie zostreliť iného hráča, pokiaľ si najprv nevypýta svoju daň. (S výnimkou Hunterov /Lovcov/ - [H])
6. Piráti nesmú opakovane vyberať dane v jednom systéme, alebo od jedného hráča. Po vybratí dane musia odletieť a vzdialiť sa najmenej 2 systémy.
7. Pokiaľ pirát bezdôvodne zostrelí hráča s RP licenciou, musí tomuto hráčovi zaplatiť 200 tisíc creditov. Ak pirát takouto sumou nedisponuje, bude jeho charakter zo servra zmazaný.
8. Screen shoty môže vyhotoviť ktokoľvek, kto spozoruje porušovanie servrových alebo licenčných pravidiel a poslať ich Adminom.

Pirát (Pirate) - [X], Kódex správania sa:

1. Náhodné zostrelovanie brániacich sa hráčov len kvôli vlastnej zábave, nie je spôsob hodný správania sa "ozajstného" piráta.
2. Piráti by nemali byť priateľskí alebo neutrálni voči akémukoľvek Navy klanu.
3. Pirátom sa doporučuje zostreliť akéhokoľvek nepriateľa v okruhu 20k od pirátskej základne.
4. Pirátom sa doporučuje zostrelovať iných pirátov, ktorí nedodržujú tento kódex.

Inormácie k pirátskej licencii:

Napriek všeobecnému presvedčeniu, toto nie je licencia oprávňujúca zostreľovať kohokoľvek bezdôvodne. Držiteľ tejto licencie súhlasí s pravidlami stanovenými mocou k tomu určenou. Porušenie týchto pravidiel má za následok stratu tejto licencie. Tento pirát môže od teba pýtať maximálne 200 tisíc creditov.Lovec (Hunter) - [H], Pravidlá a záväzky:

1. Všetci lovci musia hrať v súlade s pravidlami servra.
2. Vetci lovci musia byť označený tagom [H] pred, alebo za menom svojho charakteru ([H]Meno[H], [H]Meno, Meno[H]).
3. Všetci lovci musia mať správnu licenciu od Adminov.
4. Zostrelovanie pirátskych, zločineckých alebo zabijáckych charakterov je zakázané pokiaľ sa nevypíše odmena.
5. Opakované zostrelovanie rovnakého piráta, zločinca alebo zabijaka je prísne zakázané.
6. Pokiaľ lovec bezdôvodne zostrelí piráta alebo iného hráča s RP licenciou - na ktorého nie je vypísaná odmena, musí tomuto hráčovi zaplatiť 100 tisíc creditov. Ak lovec takouto sumou nedisponuje, bude jeho charakter zo servra zmazaný.
7. Screen shoty môže vyhotoviť ktokoľvek, kto spozoruje porušovanie servrových alebo licenčných pravidiel a poslať ich Adminom.

Lovec (Hunter) - [H], Kódex správania sa:

1. Náhodné zostrelovanie brániacich sa hráčov len kvôli vlastnej zábave, nie je spôsob hodný správania sa "ozajstného" lovca.
2. Lovci by nemali byť priateľskí alebo neutrálni voči akémukoľvek Zločineckému klanu.
3. Lovcom sa doporučuje zostrelovať iných lovcov, ktorí nedodržujú tento kódex.

Informácie k loveckej licencii:

Toto je licencia pre zostrelovanie hocakého hráča označeného tagom [X], [A] aleb [R]. Jeho úlohou je brániť a uvoľňovať obchodné cesty pred pirátskou aktivitou. Držiteľ tejto licencie súhlasí s pravidlami stanovenými mocou k tomu určenou. Porušenie týchto pravidiel má za následok stratu tejto licencie.Zabijak (Assassin) - [A], Pravidlá a záväzky:

1. Všetci zabijaci musia hrať v súlade s pravidlami servra.
2. Vetci zabijaci musia byť označený tagom [A] pred, alebo za menom svojho charakteru ([A]Meno[A], [A]Meno, Meno[A]).
3. Všetci zabijaci musia mať správnu licenciu od Adminov.
4. Zabijaci budú zostrelovať iba na základe zmluvy (kontraktu).
5. Screen shoty môže vyhotoviť ktokoľvek, kto spozoruje porušovanie servrových alebo licenčných pravidiel a poslať ich Adminom.

Zabijak (Assassin) - [A], Kódex správania sa:

1. Náhodné zostrelovanie brániacich sa hráčov len kvôli vlastnej zábave, nie je spôsob hodný správania sa "ozajstného" zabijaka.
2. Zabijaci by mali byť neutrálni so všetkými klanmi.
3. Zabijaci by nemali nikdy prezrádzať kým sú najatí, resp. pre koho pracujú; s výnimkou Adminov.
4. Zabijakom sa doporučuje zostrelovať iných zabijakov, ktorí nedodržujú tento kódex.

Informácie k zabijackej licencii:

Toto je tvoje oprávnenie zostrelovať, nie však bezdôvodne. Držiteľ tejto licencie môže zostrelovať, ak je zmluvne zaviazaný. Taktiež držiteľ tejto licencie je chladnokrvný zabijak, súhlasí s pravidlami stanovenými mocou k tomu určenou.
Zločinec (Rogue) - [R], Pravidlá a záväzky:

1. Všetci zločinci musia hrať v súlade s pravidlami servra.
2. Vetci zločinci musia byť označený tagom [R] pred, alebo za menom svojho charakteru ([R]Meno[R], [R]Meno, Meno[R]).
3. Všetci zločinci musia mať správnu licenciu od Adminov.
4. Zločinci nesmú byť členmi žiadne klanu.
5. Zločinci smú pýtať dane a lúpiť kohokoľvek s levelom 65 a viac.
6. Screen shoty môže vyhotoviť ktokoľvek, kto spozoruje porušovanie servrových alebo licenčných pravidiel a poslať ich Adminom.

Zločinec (Rogue) - [R], Kódex správania sa:

1. Zločinec nemá stálych spojencov, iba príležitostných.
2. Zločinec nemá úctu voči ničomu, zo svojej podstaty koná nečestne.
3. Zločinec neobľubuje žiadny konkrétny klan, alebo hráča.
4. Zločinec nemá domov.
5. Zločincom sa doporučuje jednať s ostatnými zločincami tak, ako s ktorýmkoľvek iným hráčom.

Informácie k zločineckej licencii:

Držiteľ tejto licencie je nečestný, nemá žiadnych spojencov a je všetkými nenávidený. Tento charakter je pohroma pre Sírius, preto ho neberte na ľahkú váhu. Držiteľ tejto licencie súhlasí s pravidlami stanovenými mocou k tomu určenou. Porušenie týchto pravidiel má za následok stratu tejto licencie.


Ostatné RP frakcie / Other RP fractions:


Nezúčastnení na RP / Non RP characters:


Event charaktery / Event characters:


Copyright © by Freelancer Clan [n*o] All Right Reserved.

Published on: 2008-02-01 (2481 reads)

[ Go Back ]
Content ©
1: [n*o] Clan Video 3 33 times
2: Void Toolbar 21 times
3: Freelancer Mod Manager 1.4  164 times
4: Freelancer GLS Workaround 94 times
5: Void 2112v5A Mód 47 times


Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke-Evolution.

[ Page Generation: 0.34 Seconds | Memory Usage: 3.47 MB | DB Queries: 35 ]

.