Untitled-1

Menu   

Untitled-1

Void Online   

 
Server is: offline
Untitled-1

Videos   

Untitled-1

[n*o] OGame Alliance   


Untitled-1

Partners   


Untitled-1

Link to us   

 
Freelancer Clan [n*o]

Untitled-1

Sentinel Side   

 
 You have been warned!
We have caught 1333 shameful hackers.

 
Clan Rules
Set Of Our RulesClan Rules / Pravidlá Klanu
1. Vzájemně si pomáhat,
2. Na serverech na kterých hrajeme (v současné době: The Void a Hal) lítáme jen s [n*o] tagy,
3. Tajné neboli "secret chary" jsou zakázány,
4. Tzv. "killstats" nejsou povinné,
5. V klanu se nepoužívají hodnosti,
6. Politiku klanu a přijímání nových členu určuje CL (Dawy) popř. jeho zástupce (Salgado).
V současné době je new*order anti-piracy klan,
7. Dodržujeme pravidla a nařízení na serveru na kterém náš klan působí.
Jsou zakázány jakékoliv cheaty, módy a chování se mimo rámec slušného chování ke
"komukoliv" na serveru či diskusních fórech,
8. Akákoľvek forma multiclaningu je zakázaná - !toto platí pre všetky existujúce FL servre, nielen Void a Hal!,
9. Správna forma nickov, ktoré používame v hre: [n*o]-Meno, pre obchodné charaktery tzv. zrkadlo: oneM-[o*n].

Role-Play Pravidlá (RP)

1. Klan n*o je anti-piracy, tzn. že bojuje proti formě pirátsví, proti vybírání peněz
od obchodníků a volných freelancerů (nejsme Navy ani Hunter klanem),
2. Proto je povoleno zabíjet piráty, kteří taxují, zabíjejí, nebo jakýmkoliv jiným způsobem
vydírají obchodníky či jiné freelancery,
3. Chráníme trasy po kterých se obchodníci pohybují, popř. hlavní obchodní systémy,
4. Není potřeba zabíjet každého piráta nebo hráče který kolem proletí s X tagem,
pokud ovšem nemáte podezření, že se právě on chystá provozovat pirátsví
a letí za tím účelem,
5. Není povinností pomáhat členům jiných klanů před útoky pirátů,
pokud ovšem nejsme právě s tímto klanem ve spojenectví,
6. Členům klanu není dovoleno zabít obchodníka ani v případě že je označen
pirátským tagem, zabíjení hráčů v trade ships je pod úroveň a neuctivé,
7. Je povoleno zabít každého jiného pilota, pokud na vás zaútočí jako první.

Pravidlá pre tvorbu charakterov

1. Bojový charakter pre PvP a Wars - [n*o]-Meno - Váš nick použitý aj tu na fóre, začiačné písmeno veľké,
dôraz na pomlčku "-",
2. Charakter pre NPC kills, štatistiky zostrelov - [n*o]-Meno - hocijaké iné Meno,
začiatočné písmeno veľké, takisto dôraz na pomlčku "-",
3. Trade charakter pre obchodovanie - oneM-[o*n] - zrkadlový prepis Vášho NPC charakteru,
4. Charakter pre Battle Ship (BS) a pod. - [n*o]-Meno (latinské meno) - BS označujeme latinskými,
väčšinou jednoslovnými názvami, príklady: Panacea, Ipnotica, atď..,
5. Iný charakter - [n*o]-Meno - pre akýkoľvek iný charakter nové Meno, ktoré nemusí byť podobobné Vášmu nicku,
takisto dôraz na pomlčku "-".1. Wzajemnie sobie pomagać.
2. Na serwerach, na których gramy, latamy tylko z tagiem [n*o],
3. ''Sekretne'' charaktery zą zakazane,
4. Tzw.''killstats'' nie są obowiązkowe,
5. W klanie nie ma stopni, rang (za wyjątkiem: lider klanu),
6. Polityką klanu (n*o jest klanem antypirackim) i przyjmowaniem nowych członków do klanu
zajmuje się lider klanu (obecnie Dawy lub Salgado),
7. Przestrzegamy regulaminu na serwerze, na którym klan się znajduje, nie używamy żadnych
cheats, specjalnych modów oraz nie ukrywamy swojej tożsamości na serwerze czy forum,
8. Prawidłowa forma nickname, który używamy w grze: [n*o]-Nick.

Role-Play Reguły (RP)

1. Klan [n*o] jest klanem antypirackim (nie jest navy ani hunter) tzn.zwalcza piractwo pod wszelką postacią,
2. Likwiduje piratów, którzy taxują lub zabijają traders oraz freelancers,
3. Ochrania trasy po których poruszają się traders oraz systemy, w których trade się odbywa,
4. Nie ma potrzeby zabijania każdego napotkanego pirata chyba, że istnieje podejrzenie, że
pirat udaje się do systemu, w którym odbywa się trade z zamiarem taxowania lub zabicia tradera,
5. Nie ma obowiązku ratowania członka innego klanu przed atakiem pirata (obce klany muszą
bronić się same) o ile ten nie poprosi nas o pomoc,
6. Pilotowi [n*o] wolno zabić każdego innego pilota, jeżeli ten zaatakuje go pierwszy,
7. Pilotowi [n*o] nie wolno zabić tradera pod żadnym warunkiem, nawet jeżeli posiada on tag [X].1. Help each other,
2. On the servers where the n*o clan is flying (at the presend time: The Void and Hal 2007 Evo server)
we fly and use just [n*o] tags,
3. The secret chars and chars without [n*o] tag are prohibited,
4. Killstats are not obliged,
5. There are not positions in the clan,
6. The leadership of clan and recruiting of new players into the clan heading clan leader (Dawy) or
his assistant (Salgado). In the present time new*order is an anti-piracy clan,
7. We follow the rules and regulations of the server where our clan is active and official. It's prohibited
to use cheats, modding and having bad behavior to any player on the server or forums,
8. We use just tags like these examples: [n*o]_Nick or [n*o]-Nick.

Role-Play Rules (RP)

1. Clan n*o is an anti-piracy clan, that means we fight against every kind of piracy, against
taxing of traders and freelancers (We are not Navy or Hunter clan),
2. It's allowed to kill all pirates who tax, kill or by any other kind screw traders or other freelancers,
3. We protect the all trade routes, we should protect the basic trade systems too,
4. There is no need to kill every pirate or a player with X tag who fly around us, of course,
if you are sure about that he won't do piracy of every kind,
5. There is no need to help members of some other clans if they are under pirates attacks,
of course, if we have an alliance with this clan we will help those clan members at all,
6. Members of n*o clan can not kill the trader, same in that cause the trader has X in tag,
killing players who use trade ships is disrespectful and noobish,
7. It's allowed to kill every other pilot, if that pilot is attacking you as first.

Rules for creating characters

1. Fighting character for PvP and Wars - [n*o]-Name - Your nick used here on forums, first letter is big,
important thing here is ''dash'', ''-'',
2. Character for NPC kills, kill stats - [n*o]-Name - any other nick name, first letter is big,
important thing here is also "dash", ''-'',
3. Trade character for trading - emaN-[o*n] - mirror rewriting of your NPC character,
4. Battleship character (BS) - [n*o]-Name (latin name) - we mark BS characters by latin, mostly one-word names,
for example Panacea, Ipnotica etc.,
5. Other character - [n*o]-Name - for any other character you have to create a new nick which does not need to be
similar to your nick, important thing here is "dash" as well, ''-''.

Copyright © by Freelancer Clan [n*o] All Right Reserved.

Published on: 2007-12-23 (2363 reads)

[ Go Back ]
Content ©
1: [n*o] Clan Video 3 33 times
2: Void Toolbar 21 times
3: Freelancer Mod Manager 1.4  164 times
4: Freelancer GLS Workaround 94 times
5: Void 2112v5A Mód 47 times


Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke-Evolution.

[ Page Generation: 0.34 Seconds | Memory Usage: 3.48 MB | DB Queries: 35 ]

.